Let op: welk onderdeel staat in Progress?

Volg dit stappenplan om bij de juiste informatie te komen:

  1. Klik hier om naar Progress te gaan (studievoortgang)
  2. Ga naar de hoofdfase van jouw studie
  3. Zoek het ICT onderdeel op
  4. Er zijn nu 2 mogelijkheden
    1. ICT & didactiek portfolio leraar
    2. Portfolio digitale geletterdheid
  5. Klik op de knop met het onderdeel dat in jouw Progress staat
ICT & didactiekportfolio leraar <vak>
Portfolio Digitale Geletterheid

Is het niet duidelijk welk onderdeel op jou van toepassing is? Vraag dit dan na bij je eigen opleiding.

Heb je inhoudelijke vragen m.b.t. het ICT & didactiekportfolio of het Portfolio Digitale Geletterdheid, mail dan naar innovationlab@nhlstenden.com.