ICT & Didactiek voorbeeldportfolio’s:

Hier vind je verschillende voorbeelden van portfolio’s van studenten die het onderdeel al hebben behaald.

Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioLerarenopleiding Natuurkunde
iPad scholen, laptops in de klas en Virtual Reality in het onderwijs. Zo een greep uit het veelzijdige aanbod aan ICT mogelijkheden dat beschikbaar is in het onderwijs. Alle vormen zijn ontwikkeld om een les uitdagender, begrijpelijker, motiverender en vooral leerzamer te maken. Toch is het juist toepassen van ICT vereist om deze voordelen daadwerkelijk te behalen
Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioKopopleiding Wiskunde
Mijn naam is Myrthe, studente aan de Kopopleiding tot tweedegraads docent (wiskunde) met vooropleiding Toegepaste Wiskunde. Onderdeel van mijn opleiding is het maken en bijhouden van een digitaal ICT- & didactiekportfolio.

Mijn stageplaats is Piter Jelles !mpulse en ik sta voor de eerste, tweede en derde klassen (gecombineerde klassen met leerniveaus vmbo-t, havo en vwo).

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn camera door een stad te lopen. Alle foto’s die gebruikt zijn op deze website heb ik dan ook zelf gemaakt.

Wil je meer van me weten? Neem dan ook eens een kijkje op mijn LinkedIn-pagina of op mijn eigen website, www.myrtheblauw.nl. Aangenaam!

Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioLerarenopleiding Nederlands
Wees innovatief.
Als docent leid je de leerlingen op voor de samenleving waarin ict een steeds belangrijkere rol speelt.
De docent begeleidt de leerlingen in het adequaat gebruik maken van digitale bronnen en communicatie. Daarnaast maakt hij zijn lessen aantrekkelijk en effectief door de inzet van ict.
Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioLerarenopleiding Nederlands Deeltijd
Mijn naam is Irene Wymenga. Als docent Nederlands ben ik vier dagen per week werkzaam op het Montessori Lyceum Groningen waar ik les geef aan zeven onderbouwklassen op vmbo-tl en havo niveau. Daarnaast ben ik mentor van 26 leerlingen van een havo 2 klas.
Voor de deeltijdopleiding tweedegraads leraar Nederlands aan NHL/Stenden heb ik dit ICT- en didactiekportfolio gemaakt. Deze website is een samenvatting van vaardigheden en kennis die ik mij de afgelopen tweeëneenhalf jaar eigen heb gemaakt op het gebied van ICT.
Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioLerarenopleiding Nederlands Deeltijd
Met dit ICT-didactiekportfolio hoop ik aan de hand van verschillende bewijzen te laten zien dat ik als docent over voldoende ICT-bewustzijn en ICT-competenties beschik. In dit kader heb ik kennis, inzichten en ervaringen opgedaan die uitnodigen om in mijn lessen verder te experimenteren met digitale leermiddelen en die bijdragen aan het ontwikkelen van een visie op de relatie tussen ICT en didactiek en tussen digitale en niet-digitale leermiddelen. Vanuit die visie wil ik verder richting geven aan de inzet van ICT in mijn lessen, waarin een gevarieerd, doordacht en doelmatig gebruik van leermiddelen in de ondersteuning van het leerproces van mijn studenten centraal staat.
Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioLerarenopleiding Engels Deeltijd
Welkom op dit ICT- en didactiekportfolio! Mijn naam is Daphne Meijer en ik geef Engels op ROC Friese Poort Drachten, Bijzondere Trajecten Zorg en Welzijn. Ik zit momenteel in het laatste jaar van de opleiding Docent Engels Deeltijd aan de NHL en dit portfolio heb ik gemaakt om mijn kennis en kunde aangaande ICT aan te tonen.

De verschillende competenties kun je terugvinden in de menubalk bovenaan. Via Home keer je weer terug naar deze pagina.

Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioOpleiding: PDG voor Docenten
“Met vallen en opstaan” of “maak fouten, want daar leer je van”…zinnen die ik soms zeg tegen studenten en die ik vaker tegen mezelf mag zeggen. Want zo is het toch, alleen de vrijheid daarvan ervaren kan soms lastig zijn.

Zo gaat het ook met de combinatie Eva en ICT. Vanaf het moment dat ik werkzaam ben binnen het Friesland College ben ik aan het experimenteren met ICT. Ik deed dit uit mijn eigen beleving, als student vond ik het saai de hele dag te moeten luisteren naar de docent. Daarom wil ik voornamelijk afwisseling bieden.

Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioOpleiding: Aardrijkskunde
Op deze website presenteer ik mijn ICT-Portfolio, het ICT-portfolio is opgedeeld in de volgende thema’s: Attitude, Digitale basisvaardigheden, Digitale media- & informatiegeletterdheid en Didactisch handelen. Ieder thema is onderverdeeld in sub-thema’s deze worden beschreven bij de desbetreffende thema’s. Bovenaan de pagina staan verschillende de thema’s aangegeven, waarop u kan klikken. Ook kunt u hieronder op de symbolen klikken om naar de desbetreffende thema te gaan.
Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioOpleiding: Aardrijkskunde
Mijn naam is Sanne Koning. Op het moment zit ik in het vierde jaar van de lerarenopleiding aardrijkskunde. Voor deze opleiding is het maken van een ICT & didactiek portfolio van belang. In dit portfolio is al mijn kennis uit de afgelopen jaren terug te vinden in het kader van ICT in het onderwijs. Deze kennis zal behandeld worden aan de hand van drie thema’s namelijk.
Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioOpleiding: Gezondheidszorg en Welzijn
Mijn naam is Eline Luijten, ik zit momenteel in het vierde jaar van de lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn. Deze opleiding volg ik aan de NHL Stenden in Leeuwarden.
Via deze site wil ik u op de hoogte brengen van mijn ICT-vaardigheden. Deze zijn gekoppeld aan de volgende thema’s:
– Attitude
– Digitale media- & informatiegeletterdheid
– Didactisch handelen

In het menu boven aan de pagina kunt u via het kopje ‘thema’s’ de verschillende onderdelen aanklikken.
Mocht u na het lezen nog vragen hebben kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Ik wens u veel leesplezier!

Voorbeeld portfolio
Voorbeeld portfolioOpleiding: PABO